Raamatukogu raamatud tagastamata?

Sain meeldetuletuskirja, mis sisaldab hüvitustasu maksmise kohustust tagastamata raamatute eest. Mida teha?
Palun pöördu koheselt raamatukokku, kust oled raamatu(d) laenanud. Tagasta raamat(ud) ning tasu ka viivis. Viivist on võimalik tasuda ka kirjal antud pangakontole.
Sain inkassofirmalt kirja tagastamata raamatute kohta. Mida teha?

Palun tagasta raamat(ud) raamatukokku, kust olete raamatu(d) laenanud, seejärel teavitab raamatukogu inkassofirmat raamatute tagastamisest, peatatakse viivise arvestamine ning Sinu võlgnevusest arvestatakse maha raamatute maksumus. Raamatu (te) maksumus võib olla kuni 10-ne kordne raamatu hind.

Juhul, kui Sa laenatud raamatuid üles ei leia, siis on Sul reeglina võimalik raamatud asendada täpselt samade (identsete) raamatutega. Võta raamatukoguga ühendust ja küsi lisainfot raamatute asendamise võimaluste kohta.

Sain kohtutäiturilt kirja tagastamata raamatu(te) kohta. Mida teha?

Tagasta koheselt raamat(ud) raamatukokku, kust oled raamatu(d) laenanud, seejärel teavitab raamatukogu kohtutäiturit raamatute tagastamisest ning Sulle esitatud võlasummast arvestatakse maha raamatute maksumus. Viivist on võimalik tasuda nii raamatukogule kui ka kohtutäiturile. Raamatukogule tasumise korral teavitatakse sellest kohtutäiturit. Kohtutäituri tasu saab maksta ainult kohtutäiturile.

Kui tasud kohtutäiturile vabatahtliku täitmise ajal, st kui tasud võlgnevuse 10 päeva jooksul, pead maksma kohtutäituri tasu üksnes pooles ulatuses seaduses ettenähtust. Vabatahtliku täitmise võimaluste kohta saad infot kohtutäituri kirjalt.

Kui suur võib olla trahv tagastamata raamatu eest? Kui suur võib olla tasu viivitatud aja eest tagastamata raamatu eest?

Tasu viivitatud aja eest sõltub tagastamistähtpäevast ja tagastamata jäetud raamatute arvust. Kui lugeja ei tagasta laenatud raamatut tähtpäevaks, võib raamatukogu nõuda viivitatud aja eest tasu.

Trahv raamatu tagastamata jätmise eest on reeglina 10-ne kordne raamatu hind. Trahvi võib olla ka suurem. Täpsema info trahvi suuruse kohta saad raamatu laenanud raamatukogu kodulehelt.

Olen raamatu pärast meeldetuletuse kirja saamist tagastanud, kas pean maksma ka viivise?

Pead maksma ka viivise.

Näiteks ei saa Tallinna Keskraamatukogust uusi raamatuid enne laenata, kui tasu viivitatud aja eest on makstud.

Kas raamatukokku raamatute tagastamata jätmine võib mõjutada minu võimalusi saada krediiti?

Tagastamata raamatud tähendavad Sulle raamatute mitmekordset hinda ja tasu viivitatud aja eest, st rahalist võlga.

Raamatukogudel on õigus anda võlgnevus sissenõudmiseks inkassofirmasse või saata sundtäitmisele. Sinu võlgnevuse kohta on õigus teha ka märge maksehäireregistrisse. Märge Sinu võlgnevuse kohta võib mõjutada Sinu krediidisaamise võimalusi, Sa ei saa krediidi või tingimused krediidi saamiseks võivad olla jäigemad.

Mis juhtub, kui jätan raamatu raamatukokku tagastamata ja viivist ei maksa?
Raamatukogul on õigus saata Sinu võlgnevus sundtäitmisele. Antud juhul lisandub Sinu võlgnevusele ka kohtutäituri tasu.
Kas inkassofirma võib nõuda sisse ka kulud, kuigi olen raamatud juba tagastanud ja hilinemismaksu tasunud?
Kui oled jätnud raamatu raamatukokku viimata, on raamatukogu pidanud tegema täiendavaid kulutusi viivistasu sissenõudmiseks kasutades parteri nt inkassofirma teenust. Kõik võlgnevuse sissenõudmisega kaasnevad kulutused peab tasuma võlgu jäänud isik. Tulenevalt võlaõigusseadusest on võlgu jäänud isikult õigus nõuda sissenõudmisega kaasneva kahju hüvitamist.
Kas raamatukokku raamatute tagastamata jätmine võib mõjutada minu võimalusi saada krediiti?

Tagastamata raamatud tähendavad Sulle raamatute mitmekordset hinda ja tasu viivitatud aja eest, st rahalist võlga.

Raamatukogudel on õigus anda võlgnevus sissenõudmiseks inkassofirmasse või saata sundtäitmisele. Sinu võlgnevuse kohta on õigus teha ka märge maksehäireregistrisse. Märge Sinu võlgnevuse kohta võib mõjutada Sinu krediidisaamise võimalusi, Sa ei saa krediidi või tingimused krediidi saamiseks võivad olla jäigemad.