Üldised küsimused

Inkassofirmade tegevus ja võlgnevuste sundtäitmine

Kes või mis on Lindorff?
Lindorff on inkassofirma, kelle ülesandeks aidata kaasa tasumata arvete laekumisele. Lindorffi poole pöörduvad ettevõtted, kelle kliendid on jätnud arved tasumata ja kes soovivad kasutada esindaja abi nende sissenõudmisel.
Ma ei ole oma arvet tähtajaks tasunud, kuid meeldetuletust ei ole veel saanud. Kas saan midagi teha?
Saad küll. Ei ole hea mõte oodata kirja inkassofirmalt kuna iga uue saadetud kirjaga suurenevad Sinu kulud. Kui Sa ei saa arvet koheselt tasuda, võta ühendust firmaga, kellele oled jäänud võlgu, lepi kokku maksetähtpäev või sõlmi maksegraafik. Kui võtad ühendust kohe kui oled jätnud arve tähtajaks tasumata ja selgitad oma olukorda, saad kindlasti maksepikendust.
Kes on võlausaldaja?
Isik (reeglina äriühing), kellel on õigus nõuda võlgnevuse tasumist, nt teenuse osutamise või kauba müümise eest.
Sain inkassofirmalt maksemeeldetuletuse. Kas maksehäireregistrisse tehti minu kohta vastav märge?

Kui oled jätnud arve tasumata ja Sinu võlgnevus edastatakse Lindorffile sissenõudmiseks, siis tehakse Sinu võlgnevuse kohta märge Lindorffi maksehäireregistrisse.

Võlgnevuste avalikustamise kord teistes maksehäireregistrites võib Lindorffi omast erineda.

Kuidas toimub võlgnevuste sissenõudmine?

Kohtuväline võlgnevuste sissenõudmine toimub kirja ja telefoni teel. Kui võlgnevust kohtuväliselt ei tasuta on meil õigus alustada kohtulikku sissenõudmist.

Loe sissenõudmise etappide kohta Kas Sa said kirja alt.

Ma pole ühtegi arvet saanud?
Arve on saadetud Sinu poolt antud või lepingujärgsele aadressile. Tasumise kohustus tuleneb lepingust. Kirjade või arvete mittekättesaamine ei vabasta Sind tasumise kohustustest. Võta ühendust inkassofirmaga ja lepi kokku tasumine.
Miks nõudekulud on nii suured?

Kuna oled jätnud arve tasumata on võlausaldaja pidanud tegema võlgnevuse sissenõudmiseks täiendavaid kulutusi ja vastavalt võlaõigusseaduse kahju hüvitamise regulatsioonile kuuluvad kulutused tasumisele. Nõudekulud suurenevad iga saadetud maksemeeldetuletusega

Lindorffis tuleneb nõudekulude suurus hinnakirjast. Lisainfot nõudekulude suuruse kohta saad Kas Sa said kirja alt.

Kas võlgnevuste sissenõudmine ja sundtäitmine on üks ja sama asi?

Kui jätad võlgnevuse kohtuvälise sissenõudmise ajal tasumata on võlausaldajal Sinu võlgnevuse sissenõudmiseks õigus pöörduda kohtusse. Kui jätad ka kohtuliku sissenõudmise käigus nõude tasumata ja kohus nõuet tunnustab, siis saadetakse võlgnevus sundtäitmisele. Sundtäitmisele saadetud võlgnevuse katteks on kohtutäituril õigus arestida Sinu pangaarved ja vara.

Lisainfot võlgnevuste sissenõudmise kohta saad Kas Sa said kirja alt.

Kes kannab võlgnevuse sissenõudmisega kaasnevad kulud?
Kui oled jätnud arve tasumata ja võlausaldaja on pidanud tegema täiendavaid kulutusi (saatnud meeldetuletuskirju, selgitanud välja Sinu uue aadressi, kasutanud koostööparteri, nt inkassofirma, abi), siis kõik võlgnevuse sissenõudmisega kaasnevad kulutused peab tasuma võlgu jäänud isik. Vastavalt võlaõigusseadusele on võlgnikult õigus nõuda sissenõudmisega kaasneva kahju hüvitamist.
Millised kulud kaasnevad sissenõudmisega?

Kulud kohtulikus sissenõudmises

Kui oled jätnud arve tähtajaks tasumata, suureneb Sinu võlgnevus sissenõudmiseks tehtud kulutuste võrra.

Kui Sinu võlgnevus on edastatud inkassofirmale, lisanduvad kohtuvälises sissenõudmises võlanõudele nõudekulud. Lisainfot Lindorffi nõudekulude suuruse kohta leiad Kas Sa said kirja alt.

Kulud kohtulikus sissenõudmises

Kohtumenetluses lisanduvad võlgnevuse summale kohtukulud ja kohtuvälised kulud.

Kohtukulud on riigilõiv ja asja läbivaatamise kulud. Riigilõivu summa oleneb nõude suurusest. Riigilõivu suurus oleneb ka sellest, kas Sinu võlgnevuse sissenõudmiseks alustati maksekäsu kiirmenetlus või hagimenetlus ning kas dokumendid on kohtule esitatud paberkandjal või veebilehe kaudu.

Riigilõivu suurus maksekäsu kiirmenetluses:

Maksekäsus kiirmenetluse avalduse esitamisel lisanduv riigilõivu summa on 3 protsenti põhinõudest ja viivistest, kuid mitte väiksem kui 45 eurot ja suurem kui 192 eurot.

Riigilõivu suurus hagimenetluses:
Tsiviilasja hind kuni
(kaasa arvatud)
Riigilõiv tsiviilkohtumenetluses avalduse elektroonilisel esitamisel veebilehe www.e-toimik.ee kaudu Riigilõivu täismäär
350 60 75
500 75 100
750 100 125
1 000 125 175
1 500 150 200
2 000 175 225
2 500 200 250
3 000 225 275
3 500 250 300
4 000 275 325
4 500 300 350
5 000 325 400
6 000 350 425
7 000 375 450
8 000 400 475
9 000 425 500
10 000 450 550
12 500 500 600
15 000 550 650
17 500 600 700
20 000 650 750
25 000 750 900
50 000 850 1 000
75 000 950 1 100
100 000 1 000 1 200
150 000 1 300 1 500
200 000 1 600 1 800
250 000 1 900 2 100
350 000 2 500 2 700
500 000 3 200 3 400

Tsiviilasja hinna puhul üle 500 000 euro tasutakse riigilõivu 3400 eurot + 0,25 protsenti tsiviilasja hinnast, kuid mitte üle 10 500 euro. Kui eelnimetatud tsiviilasja hinnaga avaldus esitatakse elektrooniliselt veebilehe www.e-toimik.ee kaudu, tasutakse riigilõivu 3200 eurot + 0,25 protsenti tsiviilasja hinnast, kuid mitte üle 10 000 euro

Kohtuvälised kulud on esindajate ja nõustajate kulud, sõidu-, posti-, side-, majutus- ja muud Sinu võlgnevuse kohtusse andmisega kaasnenud kulud.

Esindajate ja nõustajate kulude suurus:
Tsiviilasja hind
(eurodes) kuni
Maksimaalselt sissenõutav kulu (eurodes)
640 320
3 200 1 600
6 400 3 200
12 800 4 470
19 200 6 400
25 600 8 310
32 000 10 230
38 300 11 500
44 700 12 800
51 100 14 000
57 500 15 350
64 000 17 300
96 000 19 200
128 000 21 100
160 000 23 000

Kulud täitemenetluses ehk sundtäitmisel


Sundtäitmisel lisandub võlgnevusele kohtutäituri tasu
Sissenõude summa
kuni ... eurot
Kohtutäituri põhitasu
määr eurodes
35 15,50
65 25,50
130 38
200 55,50
260 69
320 83
400 95,50
500 109,50
550 122,50
600 132
700 140,50
1000 201
1300 256,50
1600 305
1900 347
2600 442
3200 519

Kohtutäituri tasu alates 3200-euroselt nõudelt arvutatakse vastavalt Kohtutäituri seaduses sätestatule.

NÄIDE: Kui sinu võlgnevuse põhiosa on 350 eurot ja viivis tasumata põhiosalt on vastavalt lepingujärgsele viiviseprotsendile 1,5 aastaga kasvanud 258 euroni. Sa ei tasu oma võlgnevust kohtuvälise- ja kohtuliku sissenõudmise käigus, suureneb võlgnevus kohtu- ja täitemenetluse kulude võrra (riigilõiv 125 eurot, võlausaldaja lepingulise esindaja kulud 320 eurot, kohtutäituri tasu 83 eurot). Kõik see suurendab Sinu võlgnevust 528 euro võrra. Seega kuulub tasumisele 1136 eurot.

LINDORFFI SOOVITUS: Reageeri juba esimesele meeldetuletusele, mis teavitab Sind maksmata arvest! Kui Sa korraga maksta ei saa, küsi maksepikendust või sõlmi maksegraafik. Mida kiiremini Sa oma võlgnevuse tasud, seda vähem Sa lõppkokkuvõttes maksad.

Kas inkassofirma võib tagantjärele nõuda sissenõudekulude tasumist, kuigi olen võlgnevuse algse arve alusel juba tasunud?
Kui jätsid tasumata maksemeeldetuletusel välja toodud nõudekulud ja viivise, saadetakse sulle uus maksemeeldetuletus ning nõutakse summasid kuni nende tasumiseni. Nõudekulud ja viivise saad maksta maksemeeldetuletusel toodud kontonumbrile.
Mis on maksemeeldetuletus?
Maksemeeldetuletus on kiri, mis teavitab Sind tähtajaks tasumata jäänud arvest. Maksemeeldetuletuses toodud summad kuuluvad tasumisele. Kui soovid lisainfot, pikendada maksetähtaega või sõlmida maksegraafikut, siis helista maksemeeldetuletusel toodud telefoninumbrile.
Kui kiiresti siirdub asi inkassofirmalt kohtutäiturile?
Kui võlgnevust kohtuvälise ja kohtuliku sissenõudmise ajal ei tasuta, saadame kohtulikus sissenõudmises tasumata jäänud võlgnevuse 30 päeva jooksul pärast positiivse kohtuotsuse saatmist sundtäitmisele. Sundtäitmisega tegeleb kohtutäitur. Loe sundtäitmisest lisaks Kas Sa said kirja alt.
Mida tähendab sundtäitmine?
Kui jätad kohtuotsuse alusel välja mõistetud võlgnevuse tasumata, saadame nõude sundtäitmisele. Sundtäitmisega tegeleb kohtutäitur. Kohtutäitur annab sulle võlgnevusest teada kirja teel ja saadab maksmiseks vajalikud pangarekvisiidid. Kui Sa ei saa kohe võlgnevust tasuda võid kohtutäituriga kokku leppida maksepikenduses või sõlmida maksegraafiku. Kui Sa kohtutäituri saadetud kirjale ei reageeri ja võlgnevust tasuma ei hakka, saab kohtutäitur Sinu töötasust, pensionis vm sissetulekutest raha võlgnevuste katteks kinni pidada. Kohtutäituril on õigus võlgnevuse katteks arestida Sinu pangakontod ja müüa Sinu vara. Jõustunud kohtuotsusega tunnustatud võlgnevuste aegumistähtaeg on 30 aastat.
Kas võlgnevuse tasumine on mulle odavam inkassofirma või kohtutäituri kaudu?

Mida varem Sa oma võlgnevuse tasud, seda väikesemad on võlgnevuse sissenõudmisega kaasnevad kulud ja viivis. Kohtumenetluse käigus lisanduvad võlgnevusele kohtukulu ja kohtuvälised kulud ning täitemenetluse käigus lisaks ka kohtutäituri tasu. Viivist arvutatakse edasi kuni võlgnevuse põhiosa tasumiseni nii kohtu- kui ka täitemenetluses.

Kohtu-ja täitemenetlusega kaasnevate kulude suurused leiad küsimuse Millised kulud kaasnevad sissenõudmisega alt.

Mis on otse sundtäitmisele suunatavad võlgnevused?

Kõikide võlgnevuste sundtäitmiseks ei ole tarvis kohtusse pöörduda ning võlausaldaja võib nimetatud võlgnevused saata otse sundtäitmisele.

Ilma kohtuotsuseta sundtäidetavad võlgnevused on muuhulgas:

  • parkimise viivistasuots (parkimistrahv)
  • notari tasu maksmise arve
  • liikluskindlustuskomisjoni jõustunud otsus (kohustusliku liikluskindlustuse poliis)
  • trahv tagastamata raamatute eest raamatukogule
  • hüpoteegiga tagatud nõue
Kas inkassofirmaga võib kokku leppida maksegraafikus? Kui suurteks osadeks võib võlgnevuse jagada?

Kui Sa oma võlgnevust korraga maksta ei saa, helista inkassofirmasse ja sõlmi maksegraafik. Kui Sinu võlaga tegeleb Lindorff, siis helista Lindorffi klienditeenindusse numbrile 61 18 030 või saada meile sõnum Facebooki.

Maksegraafiku pikkusel rangeid piiranguid ei ole, maksegraafiku osamakse suurus peab olema täpselt nii suur, et tuled selle tasumisega igakuiselt toime. Samas tuleb meeles pidada, et mida kiiremini Sa oma võlgnevuse tasud, seda vähem Sa lõppkokkuvõttes maksad.

Kas inkassofirmaga kokkulepitud maksegraafiku osamaksed võib ette ära maksta? Kuidas mõjutab see sissenõudekulusid?
Kui oled sõlminud maksegraafiku Lindorffiga, siis mida kiiremini Sa oma võlgnevuse tasud, seda väiksemad on Sinu kulud. Kui tasud maksegraafiku osamaksed ette ära, ei pea Sa tasuma osamaksete igakuist jälgimistasu, väiksem on ka viivis. Kui soovid maksegraafiku osamaksed ette ära maksta, siis kindlasti helista meile, teeme ümberarvestuse ning arvestame välja tasumisele kuuluva summa.
Mis juhtub, kui hilinen maksegraafiku osamaksega, see jääb üldse maksmata või tasun osamakse osaliselt?
Kui oled sõlminud maksegraafiku Lindorffis ja ei pea kinni osamakse maksetähtpäevast, tühistatab Lindorff maksegraafiku, kui maksetähtpäevast on möödunud 10 päeva. Sulle saadetakse kiri, mille alusel nõutakse kogu summa kohest tasumist. Alati kui tekib raskus maksegraafikust kinnipidamisega helista Lindorffi ja küsi lahendust. Kui Sa meiega ühendust ei võta, suurenevad maksegraafiku sõlmimise kulud.
Kas maksegraafiku osamakse tähtaega võib edasi lükata või maksta sellest vaid osa?
Kui Sa ei saa tähtajaks tasuda võta kohe ühendust Lindorffiga. Maksegraafiku tähtaja muutmine või pikendamine maksab 2 eurot ning see lisatakse viimasele osamaksele.
Sain mitu maksemeeldetuletust ja tahaksin need samaaegselt korda ajada. Kas erinevatele võlgnevustele võib koostada ühise maksegraafiku?
Kui Sinu võlgnevused on sissenõudmisel Lindorffis ei ole võimalik erinevatele võlgnevustele koostada ühist maksegraafikut, samas saate korraga sõlmida mitu maksegraafikut just Sulle sobiva osamakse suurusega. Kui sõlmid korraga maksegraafikud kõikidele oma võlgnevustele, pakume Sulle väiksemat maksegraafiku sõlmimise ja jälgimise tasu.
Inkassofirmast saadud arve ei ole õige. Mida teha?

Kui leiad, et arve ei ole õige, kuna oled vahepeal tasunud, saada inkassofirmasse tasumist tõendav dokument või informeeri inkassofirmat telefoni teel tasumise kuupäevast ja tasutud summast.

Kui inkasso saadetud maksemeeldetuletus on ebakorrektne, helista kohe inkassofirmasse. Mida kiiremini Sa meeldetuletuse saatjaga ühendust võtad, seda kiiremini leitakse lahendus Sinu küsimusele.

Sain inkassofirmalt maksemeeldetuletuse, kuid ei ole kunagi saanud originaalarvet. Mida teha?
Võib juhtuda, et arve saatja ei olnud teadlik Sinu uuest aadressist või läks kiri kättetoimetamise käigus kaduma. Kui Sa kolid, teavita kohe sellest teenuse pakkujaid, kes igakuiselt Sulle arveid esitavad, nii vähendad juhte, kus satud enda teadmata võlgnikuks. Samas arve mittekättesaamine ei vabasta Sind arve tasumise kohustustest. Teenuse tarbimise eest tuleb alati tasuda, kas siis, kui arve Sinuni ei jõua. Reageeri tekkinud olukorras kiirelt, kui tasud võlgnevuse koos kuludega maksemeeldetuletusel viidatud arveldusarvele, saab kõik korda.
Millal võib tasumata arve üle anda inkassofirmale?
Inkassofirmale võib anda üle tasumata arve kohe, kui arvel olev maksetähtpäev on möödunud.
Kas välismaale kolimise korral saadetakse maksemeeldetuletuse sinna järele?
Välismaale kolimine ei vabasta Sind võlgnevustest. Sinu võlgnevusi saab välismaal sisse nõuda nii kohtuväliselt kui ka kohtulikult. Kui Sinu võlaga tegeleb Lindorff, teavita meile oma uuest aadressist, saadame Sulle meeldetuletuse ka välismaale. Anna meile kindlasti oma uuest aadressist telefoni teel teada. Tasumisega viivitamisel suureneb võlgnevuse viivis ja suureneb nõudekulu. Samuti võivad võlausaldaja poolt võlgnevuse kohtuväliseks kui ka kohtulikuks sissenõudmiseks tehtavad kulutused välisriigis olla suuremad kui Eesti Vabariigis ning lõppkokkuvõttes pead enam maksma.
Kui kaua võivad inkassofirmad maksmata arveid sisse nõuda? Millal võlgnevused aeguvad?
Võlasuhtest tulenev nõue aegub 3 aasta pärast arvates võlgnevuse tekkimisest, tahtlikust rikkumisest tulenev nõue aegub 10 aasta pärast arvates võlgnevuse tekkimisest. Aegumisega võlgnevus ära ei kustu. Õigus nõuda võlgnevuse tasumist on võlausaldajal niikaua, kui võlgnevus tasutakse täielikult. Mida kiiremini Sa tasud oma võlgnevuse, seda kiiremini puhastub Sinu krediidiajalugu. Tasumisega viivitamise võib raskendada Sinu krediidisaamist tulevikus ja karmistada tingimusi krediidi saamisel.
Kas minu lapsed peavad minu võlgnevusi tasuma? Kas võlgnevusi saab pärida?
Koos varaga pärandad edasi ka oma võlgnevused ja võlausaldajal on õigus nõuda vara pärijatelt Sinu võlgnevuste tasumist. Pärimisseaduse kohaselt lähevad pärandi vastuvõtmisega pärijale üle kõik pärandaja õigused ja kohustused. Juhul, kui pärandi vastu võtnud isikuid on rohkem, siis vastutavad pärijad võlgnevuse suhtes solidaarselt ehk võlausaldaja võib nõuda võlgnevuste tasumist ühelt pärijalt või kõigilt pärijatel ühiselt.
Mida teha, kui koostöö inkassofirmaga ei laabu? Kellele võib esitada kaebuse seoses inkassofirmade tegevusega?

Eesti Vabariigis kaitseb tarbija õigusi Eesti Tarbijakaitse Liit. Tarbijakaitse kontaktid ja lisainfot saad www.tarbijakaitse.ee

Kui vajad abi isiklike rahaasjadega toimetulekuks, pöördu võlanõustaja poole. Sinu elukohale kõige lähemal asuva võlanõustaja kontaktid leiad www.minuraha.ee/11544.

Sain kirja, milles öeldi, et minu võlgnevus on müüdud inkassofirmale. Millised õigused mul on?

Võlausaldajal on õigus müüa võlgnevusi kolmandale osapoolele.

Kui uueks võlausaldajaks on Lindorff, saadame Sulle kirja. Kirjaga anname sulle infot võlausaldaja muutumisest ja võlgnevuse suurusest.

Kui uueks võlausaldajaks on Lindorff ei suurene võlgnevuse müümisel Sinu põhivõlgnevus ja müümine ei piira Sinu õigusi. Kehtima jäävad varasemalt sõlmitud maksegraafikud ja kokkulepped tasumise osas.

Kõige suurem muutus on see, et Sa tasud võlgnevuse teisele firmale ehk Lindorffile. Kui soovid infot oma võlgnevuse kohta või sõlmida maksekokkulepe helista Lindorffi klienditeeninduse numbrile 61 18 030.

Sinu võlgnevuste sissenõudmiseks on Lindorffil õigus pöörduda ka kohtusse.

Mul on võlgnevus, kas minu võlgnevust on õigus müüa ilma minu teadmata teisele firmale?

Võlgnevusi ehk nõudeid võib loovutada võlgniku nõusolekuta.

Tulenevalt võlaõigusseadusest § 164 võib võlausaldaja oma nõude võlgniku nõusolekust sõltumata anda lepingu alusel tervikuna või osaliselt üle teisele isikule (nõude loovutamine).

Miks mind Krediidiinfos üleval pole, kuigi mul on võlgnevused (Sain maksemeeldetuletuse Lindorffist)?

Krediidiinfo on kõige levinum maksehäireregister. Krediidiinfo ei kajasta kõiki Sinu võlgnevusi. Kõik võlausaldajad ei ole kohustatud avaldama võlgnevusi Krediidiinfos.

Kui oled saanud maksemeeldetuletuse Lindoffist on Sinu võlgnevuse info avalik Lindorffi maksehäireregistris. Maksehäireregistrite andmebaaside eesmärk ei ole anda infot Sinu võlgnevuste kohta vaid infot Sinu maksekäitumise kohta.

Miks mind Krediidiinfost maha võeti, kuigi mul on võlgnevus?
Maksehäireregistri eesmärk ei ole anda infot Sinu võlgnevuste kohta vaid anda infot Sinu krediidikõlblikkuse kohta. Krediidiinfo on kõige levinum maksehäireregister. Krediidiinfo ei kajasta kõiki Sinu võlgnevusi. Kõik võlausaldajad ei ole kohustatud avaldama võlgnevusi Krediidiinfos. Näiteks kui Sinu võlgnevus müüdi firmale, kes ei soovi saata võlainfot Krediidiinfosse, ei ole Sinu võlgnevuse kohta märget Krediidiinfos. Paralleelselt Krediidiinfoga on Eestis ka teisi Sinu maksekäitumist kajastavaid andmebaase.

Märge võlgnevuste kohta maksehäireregistris

Mida tähendab märge maksehäirete kohta?
Maksehäireregistri eesmärk on anda infot Sinu maksekäitumise kohta. Sinu võlgnevuse kohta märke tegemine maksehäireregistri andmebaasis võib väheneda Sinu võimalusi saada laenu või järelmaksu ning tingimused laenu saamiseks võivad Sulle olla jäigemad.
Millal teeb inkassofirma märke maksehäireregistrisse?
Lindorffi maksehäireregistrisse ilmub märge Sinu võlgnevuse kohta kohe, kui võlgnevus meile sissenõudmiseks edastatakse. Paralleelselt võib märge Sinu võlgnevuse kohta olla nähtav ka teistes maksehäireregistrites.
Mul on võlgnevused. Kui teen inkassofirmaga maksegraafiku ja pean sellest kinni, kas saan uut krediiti?
Maksegraafiku sõlmimisega ei kustutata Sind maksehäireregistrist. Kui tasud oma võlgnevuse täies ulatuses tehakse registrisse märge Sinu võlgnevuse tasumise kohta. Märge Sinu võlgnevuste kohta võib jääda ülesse veel kolmeks aastaks pärast võlgnevuse tasumist. Seega võlgnevuse tasumine ei garanteeri seda, et saad krediiti, küll aga mida kiiremini oma võlgnevuse tasud, seda kiiremini puhastub Sinu krediidiajalugu.
Kas vanad võlgnevused võivad mõjutada uue krediidi saamist või telefoni järelmaksuga ostmist?
Ka 10 aastat vanade tasumata võlgnevuste kohta võib olla märge maksehäireregistris. Võlausaldajal ei ole kohustust Sinu võlgnevusi kajastada maksehäireregistris kohe, kui kui võlgnevus tekib. Võlausaldaja võib teha märke maksehäireregistrisse näiteks alles 3 aasta möödumisel võlgade tekkimisest. Kui maksehäireregister kajastab Sinu võlgnevusi, võib juhtuda, et Sulle keeldutakse andmast järelmaksu ning krediidi saamisel võivad olla lepingutingimused Sulle jäigemad.
Kas ma saan uut krediiti, kui minu võlas olev laen või kiirlaen läheb sissenõudmiseks inkassofirmasse?
Kui jätad oma laenu maksmata saadetakse Sinu võlgnevus inkassofirmale sissenõudmiseks. Lindorffi maksehäireregistrisse ilmub märge Sinu võlgnevuse kohta kohe, kui võlg meile sissenõudmiseks edastatakse. Niikaua, kui oled üleval maksehäire andmebaasides, võivad firmad keelduda Sulle krediidi andmisest või tingimused krediidi saamiseks võivad Sulle olla jäigemad.
Kas alaealise tekitatud võlgnevuse kohta tehakse märge maksehäireregistrisse? Kas see võib mõjutada krediidi saamist täisealiseks saamisel?
Kui alaealine on jätnud kauba või teenuse eest tasumata võib võlausaldaja teha tema võlgnevuse kohta märke maksehäireregistrisse. Märge võlgnevuse kohta püsib maksehäireregistris kuni võlgnevuse tasumiseni. Maksehäireregister annab infot isiku maksekäitumise kohta ning negatiivne maksekäitumine võib mõjutada uue krediidi saamist nii antud hetkel kui ka tulevikus.
Sain maksemeeldetuletuse, kuid olen alaealine. Kes Kas alaealine vastutab oma võlgnevuse eest?

Alaealine vastutab oma võlgnevuse eest ise.

Kui vanemad pole alaealisele lepingu sõlmimiseks nõusolekut andnud või lepingut tagantjärele heaks kiitnud on tehing tühine. Tühise tehingu puhul kuulub võlgnevus tasumisele vastavalt alusetu rikastumise sätetele. Võlgnevuse kohustub tasuma alaealine isik ise. Kui alaealisel puuduvad rahalised vahendid võlgnevuse tasumiseks, kohustuvad võlgnevuse tasuma tema seaduslikud esindajad.

Kuidas ma tean, et minu kohta on maksehäire andmebaasidesse tehtud märge?

Sul on alati õigus küsida enda kohta infot maksehäireregistri haldajatelt ning andmebaasi haldajal on kohustus seda Sulle anda.

Krediidiinfos üleval olevale võlgnevuste kohta saad infot, kui logid sisse Krediidiinfo maksehäireregistrisse.

Millised tagajärjed võivad olla maksehäire andmebaasidesse tehtud märkel?
Maksehäireregistri eesmärk on anda infot Sinu maksekäitumise kohta. Paljud äriühingud kasutavad maksehäireregistri andmebaase Sinu krediidivõimekuse hindamisel. Kui Sinu võlgnevuste kohta on tehtud maksehäireregistris märge saab võlausaldaja infot Sinu negatiivsest maksekäitumisest, Sulle võidakse keelduda krediidi andmisest või tingimused krediidi saamisel võivad olla Sulle jäigemad. Kui tasud oma võlgnevuse, tehakse tasumist näitav märge maksehäireregistrisse. Samas võib ka tasutud võlgnevus avaldada negatiivset mõju Sinu krediidi saamisele 3 aasta jooksul.
Olen tasunud võlgnevused, mille kohta oli tehtud märge maksehäireregistris. Kas saan jälle krediiti?
Kui tasud võlgnevuse, tehakse sellekohane märge maksehäireregistrisse. Pead aga arvestama sellega, et 3 aasta jooksul pärast võlgnevuse tasumist võivad olla Sinu võimalused krediiti saada piiratud.

Teised sageli korduvad küsimused

Kas sissenõudekuludele on seaduslik ülempiir?
Seadusega ülempiiri paika pandud ei ole. Õigus nõuda sissenõudmisega kaasneva kahju hüvitamist tuleneb võlaõigusseadusest. Sissenõudekulude suurus oleneb tööst, mis on võlgnevuse sissenõudmiseks tehtud. Näiteks saadetud kirjade arv, telefonivestlus Sinuga, Sinu kirja(de)le vastamine jm.
Mida tähendab viivis?

Viivis on hüvitus teenuse osutajale rahalise nõude maksmata jäänud perioodi eest. Viivise suurus tuleneb Sinu ja teenuse osutaja või kauba müüja vahel sõlmitud lepingust või seadusest, kui lepingus pole viivise protsent määratud. Seadusjärgne viivis (Euroopa Keskpanga põhirefinantseerimisoperatsioonidele kohaldatav intressimäär+7% aastas) muutub kaks korda aastas 1. jaanuaril ja 1. juulil. Hetkel kehtiva seadusjärgse viivise suuruse leiad Lindorffi kodulehelt siit.

Viivist arvutatakse tasumata põhivõlgnevuselt ning viivis suureneb kuni põhivõlgnevuse tasumiseni. Viivist arvutatakse põhivõlgnevuselt edasi ka siis, kui võlgnevusega on pöördutud kohtusse või võlgnevuse sissenõudmiseks on pöördutud kohtutäituri poole.

Lindorffiga seotud küsimused

Mis alusel on võlgnevus(ed) antud sissenõudmiseks Lindorff Eesti AS-ile?

Juhul kui jätad kauba või teenuse eest arve tasumata, on võlausaldajal õigus võlgnevuse sissenõudmiseks otsida abi, näiteks palgates advokaadi või mõne muu asjaajaja (antud juhul Lindorff Eesti ASi). Lindorff osutab oma kliendile teenust lepingu alusel, millega Lindorffile on antud töö tegemiseks andmed ja juhised.

Samuti võib võlausaldaja otsustada sinu võlgnevused müüa kolmandatele isikutele (nt Lindorffile). Sellisel juhul saab Lindorffist uus võlausaldaja ning kogu võlgnevus tuleb Lindorffile tasuda.

Kust saab Lindorff infot?
Lindorffi jõuab võlgnevuse kohta info võlausaldajalt, kellele osutatakse võlgnevuste sissenõudmise teenust. Kui jätad järelmaksuga ostetud toote või kasutatud teenuse eest arve maksmata, saadetakse tasumata arvega seotud info Lindorffisse ning Lindorff alustab sissenõudmist.
Kuidas võtta Lindorffiga ühendust?

Lindorffiga saab ühendust helistades meile numbrile 61 18 030. Võid saata meile sõnumi Facebooki. Või kirjutada aadressile vastus.ee@lindorff.com.

Lindorffi klienditeenindus ootab Sind ka tööpäeviti 8-17 aadressil Rävala pst 5 kolmandal korrusel.

Kas Lindorffil on klienditeeninduspunkte, kuhu võib ise kohale minna?
Lindorffi klienditeenindus asub aadressil Rävala pst 5 kolmandal korrusel. Lindorffi klienditeenindus on avatud tööpäeviti 8-17.
Olen püüdnud Lindorffi klienditeenindusse helistada, kuid ei saanud ühendust.
Võib juhtuda, et meie klienditeeninduse telefonid on hõivatud, kuna meile helistatakse väga palju. Võid alati proovida hiljem uuesti, vastame Sinu kõnedele tööpäevadel kella 8st hommikul kuni 8ni õhtul. Võid saata meile e-kirja, kirjutada sõnumi Facebooki või jätta automaatvastajasse oma telefoninumbri. Võtame ise Sinuga ühendust!
Sain esimest korda elus maksemeeldetuletuse inkassofirmalt. Mida teha?

Kui nõue on korrektne, siis soovitame tasuda maksemeeldetuletusel toodud summad, kirjal näidatud kuupäevaks. Kasuta tasumisel kindlasti kirjal toodud makserekvisiite.

Isegi siis, kui Sa ei saa võlgnevust kohe tasuda, pole vaja muretseda. Kui maksemeeldetuletuse saatjaks oli Lindorff ja Sa soovid maksepikendust, siis palun esita ettepanek maksegraafiku sõlmimiseks siin või helista Lindorffi klienditeenindusse numbrile 61 18 030.

Lisainfot võlgnevuste sissenõudmise etappide kohta leiad Kas Sa said kirja alt.