Üür/kommunaalkulud maksmata?

Mul on korteri kommunaalkulud maksmata. Kuidas toimub sissenõudmine? Millised tagajärjed võivad sellel olla?
Korteriomanik on kohustatud tasuma kõik korteriga seotud maksed tähtaegselt. Võlgnevuse sissenõudmiseks on korteriühistul või kommunaalteenuse otsesel müüjal õigus pöörduda inkassofirma poole. Kui korteriomanik on vähemalt kuue kuu kommunaalkulude tasumisega viivitanud üle kolme kuu, võib talle esitada korteriomanike häälteenamuse alusel kohustusliku müüginõude. Kui kohus on teinud korteriomanikule müümise kohustuslikuks ning korteriomanik seda ei tee, siis antakse asi kohtutäiturile. Kohtutäituril on õigus korter võlgnevuse katteks maha müüa.
Kas võin koostada maksegraafiku?

Kui Sa võlgnevust korraga maksta ei saa võimaldatakse Sulle võlgnevus tasuda osadena. Tasudes võlgnevust osaliselt vähendad riski, kus Sinu korter võidakse võlgnevuse katteks maha müüa.

Kui Sa võlgnevust korraga maksta ei saa, võimaldatakse Sinul võlgnevus tasuda osadena. Kui Sinu võlaga tegeleb inkassofirma, pöördu maksegraafiku sõlmimiseks sinna. Kui Sinu võlaga tegeleb Lindorff, siis helista Lindorffi klienditeenindusse numbrile 61 18 030, saada meile sõnum Facebooki või kiri aadressile vastus.ee@lindorff.com. Maksegraafiku pikkusel piiranguid ei ole, samas mida kiiremini Sa oma võlgnevuse tasud, seda vähem sa lõppkokkuvõttes maksad ja seda kiiremini puhastub Sinu krediidiajalugu.

Millal võib üürileandja üürilepingu üles öelda?
Mõjuval põhjusel võib üürileandja kui ka üürnik nii tähtajatu kui tähtajalise üürilepingu erakorraliselt üles öelda. Üürileandja võib erakorraliselt üürilepingu üles öelda nt järgmistel asjaoludel: üürnik ei kasuta asja hoolikalt ja vastavalt sihtotstarbele, üürnik ei arvesta majaelanike ja naabrite huvidega, üürnik annab asja õigustamatult kolmanda isiku kasutusse, üürnik viivitab tasumisega, üüritud eluruum on terviseohtlik, üürniku pankroti korral.
Millal võidakse elekter/vesi ära võtta?
Elekter või vesi võidakse ära võtta siis, kui oled jätnud oma arve tasumata. Enne voolu sulgemist saadetakse Sulle hoiatus. Kui Sa hoiatusele ei reageeri, võlgnevust ei tasu või ei sõlmi võlgnevuse tasumiseks maksegraafikut, võidakse vool sulgeda juba 15 päeva pärast arvates hoiatuse saatmisest. Kui oled jätnud vee eest arved tasumata, saadetakse Sulle meeldetuletuskiri. Kui Sa meeldetuletusele ei reageeri ning võlgnevust ei tasu või ei sõlmi võlgnevuse tasumiseks maksegraafikut, võidakse vesi ära võtta juba paari nädala pärast arvates meeldetuletuse saamisest.