Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted

Minu firma sai inkassofirmalt sissenõudekirja. Kas minu firma kohta on tehtud märge maksehäireregistrisse?
Maksehäireregistri eesmärk on anda infot Sinu firma krediidikõlblikkuse kohta. Märke tegemisel maksehäireregistri andmebaasis võib väheneda firma võimalus saada laenu ja järelmaksu või karmistada krediidi saamise võimalusi. Lindorffi maksehäireregistrisse ilmub märge võlgnevuse kohta kohe, kui võlgnevus meile sissenõudmiseks edastatakse. Paralleelselt võib märge firma võlgnevuse kohta olla nähtav ka teistes maksehäireregistrites.
Kuidas toimub ettevõtteid puudutav sissenõudmine?

Kohtuväline võlgnevuste sissenõudmine toimub kirja ja telefoni teel. Lindorffi poolt edastatakse üks kiri ja üritatakse saada kontakti ettevõtte esindajaga telefoni teel kahel korral. Kui võlgnevust kohtuväliselt ei tasuta, on Lindorffile õigus alustada kohtulikku sissenõudmist.

Kas minu firma võib leppida inkassofirmaga kokku maksegraafikus? Kui suurteks osadeks võib sissenõutava võlgnevuse jagada?
Kui võlgnevust korraga maksta ei saa, helista Lindorffi klienditeenindusse ja sõlmi maksegraafik. Maksegraafiku miinimum osamakse suurus on 400 eurot ja maksegraafiku maksimum pikkus on 18 kuud.
Minu kliendid hilinevad maksetega. Kas võin anda arved sissenõudmiseks Lindorffle?
Lindorff osutab võlgnevuste sissenõudmise teenust juriidilistele isikutele. Teenuse saamiseks võtta ühendust Lindorffi müügitiimiga telefonidel 61 61 825 või 61 61 838. Lindorff ei osuta teenust äriühingutele, kes on Lindorffi andmebaasis võlgnikud. Pärast võlgnevuste täies ulatuses tasumist Lindorffile, on meil heameel sõlmida leping sissenõudmisteenuse osutamiseks.