Mis on Lindorff?

Rasked asjad kergeks

Lindorff pakub arvete haldamise- ja võlgade sissenõudmisega seotud teenuseid. Lindorffi teenused toetavad äritegevuse laienemist ning vähendavad krediidijuhtimise kulusid.

Arvete haldusteenuse raames korraldame Teie eest arvete esitamise, monitooringu ja arvetega seotud klienditeeninduse ning laekumata arvete osas meeldetuletuste saatmise.

Lindorffi sissenõudmisteenus tuletab ostjale meelde tema kohustusi, nõustab vajadusel ostjat ning informeerib mittetasumise tagajärgedest. Meile on toeks asjatundlik ja koostööaldis klienditeenindus, mitmesugused võimalused kontakti saamiseks ning erinevate valdkondadega seotud küsimuste lahendamisele spetsialiseerunud nõustajad. Suhtume võlgnikesse lugupidamisega, järgides seadusi ja häid tavasid.

Mis on sissenõudmine?

Tasumata arved on ebameeldivad nii võlausaldajale kui ka võlgnikule. Kui näiteks telefonifirmad peaksid ise oma võlgnikele tasumata arveid meelde tuletama, siis võiks jääda arendustegevus soiku. Telefonifirma missioon on inimeste ühendamine. Sissenõudmisteenuseid osutavate firmade ülesanne on võimaldada teistel ettevõtetel ja asutustel oma põhitegevusele pühenduda.

Sissenõudmise all me mõistame kõiki seadusega kooskõlas olevaid toiminguid, mis aitavad kaasa tasumata arvete laekumisele. Ettevõtted ja avalik-õiguslikud asutused on sageli teinud oma arvete sissenõudmise ülesandeks mõnele sissenõudmisteenust osutavale firmale – näiteks Lindorffile.

Moodne majandus võimaldab inimestel oma vajadusi rahuldada ka siis, kui tasumine ei toimu kohe. Krediidi saamise võimalus muudab kaupade ja teenuste ostmist paindlikumaks ja tähendab võimalust realiseerida väikesi ja suuri unistusi. Selle eelduseks on võlausaldaja veendumus, et klient suudab ja soovib juba saadud toote või teenuse eest kokkulepitud viisil tasuda. Mõnikord ei kulge kõik lepingu kohaselt ja raha ei laeku kreeditori arvele.

Sissenõudmisteenuste abil tagatakse, et probleemide korral on ettevõtetel ja asutustel võimalik laekumata raha ka ilma kohtusse pöördumata kätte saada. Nii on sissenõudmisteenustel oma osa krediidiühiskonna toimimisel.

Sissenõudmisteenuste olemasolu kindlustab ühiste mängureeglite järgimise ostjate ja müüjate poolt ning selle, et igaüks vastutab oma kohustuste eest. Lindorff õpetab krediidihaldustarkusi, toetab nii võlausaldajat kui võlgnikku ja toetab eetilise krediidihalduse levikut.

Seega tähendab sissenõudmine enamat kui vaid võlgade sissenõudmist ja sellel on ühiskonnas tähtis ning oluline roll.

Lisainfot sissenõudmise kohta leiad aadressilt www.lindorff.ee.

Võta meiega ühendust

Kirjuta meile Facebooki

Saada meile sõnum Facebooki. Ära unusta lisamast kontaktnumbrit.

Saada meile e-kiri aadressile vastus.ee@lindorff.com. Ära unusta lisamast oma nime ja kontaktnumbrit.

Helista meile

Helista Lindorffi klienditeeninduse numbrile 61 18 030. Klienditeeninduse telefoninumbri leiad ka Lindorffi meeldetuletuskirjalt. Vastame Sinu kõnedele esmaspäevast reedeni 8.00-20.00. Kõne hind on tavaline kohaliku kõne hind. Kui helistad ajal, kus me sinu kõnele vastata ei saa, jäta meile teade automaatvastajasse. Ära unusta jätmast meile oma telefoninumbrit, nii saame Sulle tagasi helistada.

Külasta meid

Lindorffi klienditeenindus on avatud esmaspäevast reedeni kella 8-20, aadressil Rävala pst 5, Tallinn.

Kasuta internetti

Läbi interneti saad esitada oma ettepaneku maksegraafiku sõlmimiseks siin.

Soovid teha meiega koostööd?

Võta meiega ühendust telefonil 61 61 808, selgitame koos välja Sinu ettevõtte vajadused. Alati võid saata oma soovi e-kirjaga aadressile info.ee@lindorff.com.

Lisainfot Lindorff-i kohta leiad aadressilt www.lindorff.ee.